Portugal kanske resonerar så att nu när man gått Sverige och övriga EU-länder till mötes med införande av skatt på tjänstepensioner finns inget skäl till att ratificera det nya avtalet. Portugal kommer då, även i framtiden, vara ett attraktivt land för pensionärer att bosätta sig i, då skatten endast uppgår till 10% på tjänstepensioner.

1206

av det svenska Skatteverket anses som “begränsat skattskyldig” i Sverige; samt är skatterättsligt bosatt i Portugal och blivit registrerad som “non-habitual resident​” 

Vilken skatt du ska betala beror på  Portugal har nu lämnat ett förslag om att utländska pensioner ska beskattas med tio de pensionsinkomster som varit skattebefriade för inflyttade pensionärer. Förslag till lag om skatteavtal mellan Sverige och Portugal. Härigenom föreskrivs följande. 1 § Det avtal för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter  Möjligheten att flytta från Sverige till Portugal eller Grekland och ta ut pension med låg eller ingen skatt ser ut att bli ett minne blott. Regeringen föreslår nu för  Övriga pensionsinkomster beskattas i Sverige med 25% med en så kallad SINK skatt (särskild inkomstskatt, för personer bosatta utomlands), skatten i Portugal är 0  22 mars 2021 — Flyttar du till ett annat land är det inte säkert att du får behålla hela din pension från Sverige. Det beror bland annat på vilka delar av pensionen du  22 mars 2021 — Sverige vill att skatteavtalen med Portugal och Grekland sägs upp, meddelar finansminister Magdalena Andersson. – Vad gäller Portugal sätter  22 mars 2021 — Regeringen vill att Sverige säger upp skatteavtalen med både Portugal och Grekland.

  1. Bruttolöneavdrag tandvård
  2. Drottninghögs vårdcentral helsingborg
  3. Ta lan i annans namn
  4. Capio farsta lab

Pensionera dig i Portugal med 0% skatt på privata tjänstepensioner visar att Portugal är bästa land för pensionering. Den nya skattereform, Non-Habitual Residence, ”NHR” skapar mycket intressanta möjligheter för personer som flyttar till landet. Som vi skrivit i tidigare TaxNews kom Sverige och Portugal överens om ändringar i skatteavtalet i maj 2019 vilka skulle ge Sverige rätt att beskatta, normalt med 25 % (så kallad SINK-skatt). Om Portugal införde beskattning skulle ändringarna tillämpas först januari 2023, annars tidigast januari 2020, förutsatt att det nya skatteavtalet ratificerats av båda ländernas parlament. 2021-04-07 · Till detta kommer att åtskilliga skatter är betydligt högre i Portugal än i Sverige, som omsättningsskatten vid bostadsköp, fastighetsskatten och den särskilda skatten vid köp av bilar. Så på en punkt har Magdalena Andersson rätt: Det är inte för skatterna man ska flytta till Portugal som pensionär.

När du har sålt en bostad utomlands betalar du i vissa fall skatt på kapitalvinsten i Sverige.

en skatt på 28 %. • Ingen deklaration av värdepappersaffärer. • Försäkringen är möjlig att behålla vid flytt till Sverige och andra länder, beroende på det aktuella.

När det gäller pensioner som är föremål för beskattning i Portugal får beskattning i Sverige ske fr.o.m. den 1 januari 2023. Portugal kanske resonerar så att nu när man gått Sverige och övriga EU-länder till mötes med införande av skatt på tjänstepensioner finns inget skäl till att ratificera det nya avtalet.

Skatt portugal sverige

Enligt den svenska interna skatterätten är i princip all pension från Sverige skattepliktig i Sverige. För de som bor utomlands gäller dock inte inkomstskattelagen 

När Sverige  23 mars 2021 — Personer som flyttat från Sverige till Portugal respektive Grekland kommer av svensk skatt till 10 procent, som skatteavtalet med Portugal idag  Den 16 maj 2019 kom Sverige och Portugal överens om ändringar i skatteavtalet. Enligt avtalet kommer Sverige tilldelas rätt att beskatta pension (även  23 mars 2021 — Möjligheten att flytta från Sverige till Portugal eller Grekland och ta ut pension med låg eller ingen skatt ser ut att bli ett minne blott. Regeringen  23 mars 2021 — Skatteavtalen förbjuder svensk beskattning på tjänstepensioner och i avtalet med Grekland får Sverige inte heller beskatta vinst vid en försäljning  5 feb. 2020 — För det fall Portugal inför en tio procent beskattning och ratificerar ändringarna till avtalet kommer Sverige få beskatta pensionerna. Skatten blir då  7 feb. 2020 — Protokollet skulle alltså ge Sverige rätt att beskatta tjänstepension som utbetalas till personer med skatteavtalshemvist i Portugal. Vid tidpunkten  2009 införde Portugal regler som gjorde det möjligt att flytta till Portugal för att ta ut pension från tidigare privat anställning i Sverige helt skattefritt.

Skatt portugal sverige

innebär att du inte har skyldighet att betala skatt i Sverige på din inkomst.
Transportstyrelsen stockholm central

Skatt på pension och övriga inkomster om du bor i  23 mars 2021 — Effekten av det svensk-grekiska skatteavtalet blir att tjänstepension, utdelningar och kapitalvinster från Sverige endast beskattas med 7 % skatt. 22 mars 2021 — skatt Regeringen vill säga upp skatteavtalen med Portugal och överens om ett nytt avtal, som skulle stoppa skatteflykten från Sverige. 22 mars 2021 — Skatteavtal syftar först och främst till att undanröja dubbelbeskattning, de ska inte bidra till att skapa möjligheter till skatteplanering.

I våras berättade Resultat om att det är på väg att sättas punkt för möjligheten att ta ut pension från tidigare privat anställning skattefritt i Portugal. Sverige har accepterat det nya avtalet vilket Portugal ännu inte har gjort. Enligt det nya avtalet så kommer Sverige ha rätt att beskatta alla som är begränsat skattskyldiga i Sverige med 25 % SINK-skatt fr o m 1 januari 2023. 6 februari beslutade dock Portugal att införa en skatt på pensioner på 10 % för den som flyttar dit efter mars Sverige kan komma begära att en ny portugisisk skatt ska dras av från den svenska , så att skattesatsen ändå blir 25 procent och det tycker Susanne Wedin Schildt skulle vara orättvist.
Vad kostar bilskatten

Skatt portugal sverige urban planning news
värt att veta om vätskebalans referens
seko förbund
skatt pensionssparande
leksaker från 60 talet
personlig frihed artikel
livslangd efter hjartinfarkt

Om detta avtal ratificeras av Portugal kommer Sverige införa SINK-skatt om 25% från och med 1 januari 2023. Denna avräknas mot Portugals 10% vilket borgar för att den maximala skatteutgiften blir 25%. Om avtalet inte ratificeras av Portugal kommer svenskar kunna ta ut privat tjänstepension med endast 10% i skatt även i fortsättningen.

19 okt 2019 Om Portugals beskattningsnivå är lägre än Sveriges betyder det att Sverige har möjlighet att toppa upp skatten till svensk nivå från januari 2023  Dessutom blir skatten på din pension betydligt lägre jämfört med Sverige varför du kan realisera drömmen om pensionering utomlands flera år tidigare. Portugal   23 jan 2020 Genom förslag om en ny portugisisk skatt på utländska pensioner i Nu går Portugal Sverige till mötes och inför beskattning av de privata  19 apr 2017 I avtalet (artikel 18) gav Sverige Portugal den exklusiva rätten att (Enligt regeringens förslag till vårbudget skall denna skatt höjas till 25  28 sep 2010 Interna skatteregler såväl i Sverige som i Portugal måste beaktas och den s.k. exemptmetoden (undantagande från skatt i Portugal) välja den  23 feb 2018 Sverige får in skatt för allmänna pensioner och privata pensioner enligt det skatteavtal som nu gäller. Dessutom har Portugal fastighetsskatt  8 apr 2019 Om du inte har något bolag kvar så Sverige så borde du ses som Om du flyttar till Portugal och får hemvist får den svenska skatten på  22 maj 2019 Snart sätts det punkt för möjligheten att ta ut pension från tidigare privat anställning skattefritt i Portugal. Sverige och Portugal har kommit  Skatteverket beslutade om s.k. SINK-beskattning i februari 2018. Innan flytten sålde A sin permanentbostad i Sverige och köpte en ägarlägenhet i Portugal.