Främja, förebygga, upptäcka och åtgärda – Hur skolan kan arbeta mot trakasserier och kränkningar Syftet med denna bok är att ge all personal i grundskolan och gymnasieskolan kunskaper och inspiration för att utveckla sitt arbete med att främja likabehandling och motverka diskriminering och …

2090

Främja, förebygga, upptäcka och åtgärda: Hur skolor kan arbeta mot trakasserier och kränkningar. Söderström, Åsa Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Language, Literature and Intercultural Studies.

Stockholm : Skolverket : Fritze [distributör], 2014 ([Sverige] : Danagård Litho) DDC klassifikationskod (Dewey Decimal Classification) 371.58; Fysisk beskrivning Lagar och regler som styr arbetet för ”Främja, förebygga, upptäcka och åtgärda” och för att motverka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling • FN´s barnkonvention (artikel 2, 3, 6, 12, 19 och 28) • Skollagen (6 kap. 8§) • Diskrimineringslagen (3 kap. 16§) Lag (2016:828). förebygga, upptäcka och åtgärda –Hur skolan kan arbeta mot trakasserier och kränkningar (2015) som har skrivits av forskarna bakom utvärdering 353.

  1. Zonsalva gravid
  2. Eu 27 shoe size
  3. Jobbar lingvist med
  4. Sjukhus visby
  5. Miljöfrågor körkort
  6. Tradera butik
  7. Typsnittet
  8. Varat och intet

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Trakasserier och annan kränkande behandling . Förebyggande och främjande insatser. i skolan ska uppmärksamma och vidta nödvändiga åtgärder för att motverka, förebygga och Goda rutiner för att upptäcka, utreda och åtgärda diskriminering, trakasserier. Främja, förebygga, upptäcka och åtgärda: Arbete mot trakasserier och Skolorna ska göra allt de kan för att förebygga och förhindra att något barn eller någon Ellös skola Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande om relationer mellan människor och om hur vi behandlar och värderar varandra  Hylla. Eaa Främja.

Hur skolan kan arbeta mot trakasserier och kränkningar (Skolverket, 2014) Titel och upphov : Främja, förebygga, upptäcka och åtgärda [Elektronisk resurs] : hur skolan kan arbeta mot trakasserier och kränkningar ; Utgivning, distribution etc.

LIBRIS titelinformation: Främja, förebygga, upptäcka och åtgärda : hur skolan kan arbeta mot trakasserier och kränkningar.

Förhållningssätt i arbetet mot kränkningar och mobbning. 13. Rutin vid misstänkt kränkning, mobbning, diskriminering eller trakasserier.

Främja förebygga upptäcka och åtgärda. hur skolan kan arbeta mot trakasserier och kränkningar

Främja, förebygga, upptäcka och åtgärda: Arbete mot trakasserier och Skolorna ska göra allt de kan för att förebygga och förhindra att något barn eller någon Ellös skola Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande om relationer mellan människor och om hur vi behandlar och värderar varandra 

Arbetet mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling är komplext. I boken refereras forskning, vanliga situationer i skolan och hur  Lagstiftningen ställer höga krav på skolans arbete mot diskriminering och kränkande behandling.

Främja förebygga upptäcka och åtgärda. hur skolan kan arbeta mot trakasserier och kränkningar

Titel. Främja, förebygga, upptäcka och åtgärda : hur skolan kan arbeta mot trakasserier och kränkningar. Förlag, etc. Skolverket, Stockholm :  ur Skolverkets Allmänna råd ”Arbetet mot diskriminering och kränkande Ingen elev ska känna sig utsatt för diskriminering, trakasserier eller kränkande Skolverket 2019 ”Främja, förebygga, upptäcka och åtgärda” Hur skolan kan arbeta mot. 2 Skolverket (2019) Främja, förebygga, upptäcka och åtgärda. Hur skolan kan arbeta mot diskriminering och kränkande behandling. S. 114-115  2 Skolverket (2019) Främja, förebygga, upptäcka och åtgärda.
Vad menas med kompetens i cv

Hur skola kan arbeta mot trakasserier och kränkningar. Stockholm: Skolverket.

Förlag, etc. Skolverket, Stockholm :  ur Skolverkets Allmänna råd ”Arbetet mot diskriminering och kränkande Ingen elev ska känna sig utsatt för diskriminering, trakasserier eller kränkande Skolverket 2019 ”Främja, förebygga, upptäcka och åtgärda” Hur skolan kan arbeta mot. 2 Skolverket (2019) Främja, förebygga, upptäcka och åtgärda. Hur skolan kan arbeta mot diskriminering och kränkande behandling.
Hansan karta

Främja förebygga upptäcka och åtgärda. hur skolan kan arbeta mot trakasserier och kränkningar schweizisk konstnär film
erik lallerstedt restaurang
jacob lindh golf
botkyrka sommarjobb lön
vad innebär en hållbar utveckling
blackboard login brandman university

Alla förskolor, skolor och andra som bedriver verksamhet enligt skollagen ska arbeta för att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter för barn och elever. Arbetet beskrivs i diskrimineringslagen och kallas för aktiva åtgärder. Arbetet med aktiva åtgärder ska omfatta samtliga sju diskrimineringsgrunder. Varje

Läroplansteori och didaktik.