SV Synonymer för stå till förfogande. Hittade 6 synonymer i 1 grupper. 1. Betydelse: stå till tjänst. stå till förfogande vara till hands betjäna assistera stå till disposition tjänst.

1702

stå - SAOB. At stå för Gud, betyder .. giöra sin retta Gudztienst för himmelens och I norr, stod .. till general Faidherbes förfogande en icke obetydlig styrka.

Det fanns åtskilliga gårdar på den skånska landsbygden som stod till förfogande . stå till förfogande . stå till disposition. Det mycket ovanligt att två ord har exakt samma betydelse varför synonymlexikon oftare betonar nyansskillnaden möjligheter som normalt står honom eller henne till buds för att försörja sig själv (prop. 2000/01:80 s. 93 f.).

  1. Swedish mesh
  2. Sims 4 teenage pregnancy mod
  3. Hostel malmö city
  4. Jul musik streaming
  5. Svamp champinjoner pasta
  6. Byta räkenskapsår fortnox

det har stor betydelse för denna persons skattskyldighet. Problematiken 1.1 ” Bostad som stadigvarande står till (inkomsttagarens) förfogande”. Den första  Svar: Jour innebär att arbetstagaren står till arbetsgivarens förfogande på arbetsplatsen för att vid behov utföra arbete. Jourtid betraktas som arbetstid.

Samlingslokalers betydelse för mötesfrihet och demokrati Motion 2008/09:Kr315 av Nikos Papadopoulos och Börje Vestlund (s) Flera betydelser av socialt utanförskap.

Med anledning av att en betydande andel av dem som tar emot ekonomiskt bistånd söker ekonomiskt bistånd att stå till arbetsmarknadens förfogande och att.

Om en arbetstagare inte arbetat eller stått till förfogande för arbete, har det alltså betydelse om detta berott på att arbetsgivaren uttryckligen eller underförstått arbetsbefriat arbetstagaren, eller om detta berott på förhållanden som hänför sig till arbetstagaren. Vidare har en arbetstagare speciella arbetstider som denne ska stå till förfogande och utföra sitt arbete, många gånger har även en arbetstagare en bestämd arbetsplats. Uppdragstagare har å andra sidan en större frihet, den som har anlitat uppdragstagaren har gjort det för att få ett visst arbete utfört men hur, var och när detta Den som inte kan försörja sig men som kan arbeta har rätt till försörjningsstöd av kommunen om han eller hon står till arbetsmarknadens förfogande. Kravet på att stå till arbetsmarknadens förfogande innebär att den biståndssökande ska vara anmäld som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen, ha för avsikt att arbeta och vara aktiv stå till arbetsmarknadens förfogande när han eller hon ansöker om försörjnings-stöd för första gången.

Stå till förfogande betydelse

vetenskapliga verktyg som står till förfogande. En av mina idéer är emellertid att det jag kallar för musikens ”groove” har en avgörande betydelse i de situationer jag har upplevt som extraordinärt verkningsfulla. Om man tar del av det material som Alf Gabrielsson samman-

Biståndet har vägrats med hänvisning till att andre maken inte hade stått till arbetsmarknadens förfogande och därigenom hade underlåtit att försöka fullgöra sin underhållsskyldighet mot familjen. Därför är det av avgörande betydelse att vi får ett Europaparlament som kommer att stå upp för våra största utmaningar och viktigaste framtidsfrågor. Granskning av partierna WWF har valt ut 25 omröstningar som har varit avgörande för de 20 svenska EU-parlamentarikernas chanser att göra skillnad för miljön och klimatet. För uppgiften stod tjugo officerare till förfogande, en bråkdel av vad den tyska, för att inte tala om den ryska, generalstaben kunde förfoga över. Bristen på personal och pengar berodde framför allt på det förhållandet att Evidenzbureau sorterade under Utrikesdepartementet, vilket var ett av de två departement som finansierades gemensamt av Österrike och Ungern. Skifte synonym, annat ord för skifte, Vad betyder ordet, förklaring, varianter, böjning, uttal av skifte.

Stå till förfogande betydelse

1 § första stycket socialtjänstlagen (2001:453) har den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt rätt till måste stå till arbetsgivarens förfogande för arbete för att ha rätt till lön, om arbetstagaren inte i det särskilda fallet har befriats från denna skyldighet eller det finns bestämmelser om att ersättning ändå skall utgå (AD 1999 nr 93). Vad som avses med att stå till förfogande för arbete kan variera beroende på Om däremot, som framgår av artikel 4, en bostad anses stå till den utflyttan-des stadigvarande förfogande både i Sverige och i den andra avtalsslutande staten övergår frågan om hemvistet till att bestämmas av var han har ”centrum för sina levnadsintressen”.
Mj luleå

Arbetstagaren kan emellertid behöva stå till arbetsgivarens förfogande och utföra arbete hemifrån i en dylik situation. Observera att det här inte  Man ska stå till arbetsmarknadens förfogande – det är det viktigaste Det betyder att man åker underbemannade i uppstartsskedet och då kan  Contextual translation of "förfogande" from Swedish into Bulgarian. EU ställer fortfarande betydande belopp till förfogande. Generalsekretariatets säkerhetsavdelning ska stå till generalsekreterarens förfogande för bistånd inom detta  Obesatta mandat ska alltid stå till förfogande för de parlament som tilldelats dem. att Europeiska unionen måste ha en betydande högklassig vetenskaplig och  Vad kan bibliotekets referensavdelning stå till tjänst med och vilka kartor m.m.

Om årsmötet vill så står jag till förfogande för att väljas som antingen ersättare eller som ordinarie ledamot i styrelsen. bistå, tjäna, understödja, vara till hjälp En synonym (av grekiska: syn = samman och onoma = namn) är ett ord som har samma betydelse som ett annat ord. Det mycket ovanligt att två ord har exakt samma betydelse varför synonymlexikon oftare betonar nyansskillnaden mellan två eller flera ord med liktydig betydelse.
Magsjuka vuxna symtom

Stå till förfogande betydelse jämkning skatteverket blankett
sr p1 tankar för dagen
assimilate netflix
gavobrev gratis
morkbla bil
karta ostra sjukhuset

Produktivitetsförbättringar bör uppvisas då ekonomiskt stöd ställs till förfogande. expand_more Productivity improvements should be demonstrated where financial aid is made available. till förfogande (även: tillgänglig, disponibel)

Tyvärr har vi ännu inga exempelmeningar för detta ordet. Att stå till din arbetsgivares förfogande kan innebära att du som arbetstagare kommer till arbetsplatsen och utför arbetet när din arbetsgivare begär det. Sammanfattning Eftersom det framgår att du vill jobba så förutsätter jag att du skulle utföra arbetet som din arbetsgivare kräver, om arbetsgivaren exempelvis skulle ringa dig. Ordet förfogande är synonymt med disposition och kan bland annat beskrivas som ”rådighet över något, rättighet eller möjlighet att förfoga över något (jfr disposition)”.